Faaliyetlerimiz

Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği’nin 2015-2019 yılları arasında gerçekleştirdiği, düzenlediği, katıldığı ve destek verdiği faaliyetler aşağıdaki gibidir:

 • 2 Haziran 2015 tarihinde GIN (Küresel Sorunlar Ağı) Konferansı’na katılım gösterildi.

 • 13 Haziran 2015 tarihinde Ordu Barosu, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığı tarafından düzenlenen Kadın ve Çocuk Hakları Sempozyumu’na katılım gösterildi.

 • 17 Ağustos 2015 tarihinde Bozcaada Halk Eğitim Merkezi’nde, İMDAT – Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği Çocuk Kolları Komisyon Başkanı Nil Polat‘ın gerçekleştirdiği çocuk hakları etkinliği düzenlendi.

 • 18 Ağustos 2015 tarihinde Çanakkale Troia Sosyal Yaşam Evinde 8-11 yaş aralığındaki çocuklarla 1 saatlik çocuk hakları eğitimi düzenlendi.

 • 4-6 Eylül 2015 tarihlerinde Gaziantep’te Türk Tıp Öğrencileri Birliği ile İmdat Şiddet Calistayi düzenlendi.

 • 12 Eylül 2015 tarihinde Kadıköy Belediyesi işbirliğinde “Risk Altındaki Çocuk” Çalıştayı düzenlendi.

 • 18-19 Ekim 2015 tarihlerinde Köyceğiz Belediyesi ve Kaymakamlığı işbirliğinde çocuk ve şiddet konulu 3 günlük toplantı düzenlenmiştir.

 • 12-14 Kasım 2015 tarihlerinde MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile işbirliğinde ulusal ŞİDDETİ ANLAMAK başlıklı bilimsel bir kongre düzenlenmiştir. (3 konferans, 7 panel ve 6 sözel oturumda; 30 sözel 32 poster sunumlarının yer aldı)

 • İstanbul Aydın Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 1. Psikoloji Günleri’ne katılım gösterildi. (11-12 Mart 2016)

 • 16.03.2016 tarihinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde hemşirelere yönelik eğitim (yaklaşık 150 kişiye) verildi.

 • Acıbadem Üniversitesi’nde “Sağlık Çalışanlarının Şiddet Olgularında Tıbbi ve Hukuki Sorumlulukları” isimli eğitime destek verildi. (26.03.2016)

 • 23 Nisan sebebiyle dernek başkanı Prof. Dr. Oğuz Polat tarafından “Çocuk İstismarına Yönelik Özel Rapor” yazıldı ve kamuoyu ile paylaşıldı.  (24 Nisan 2016)

 • 29.04.2016 tarihinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Şiddet ve Şiddetle Mücadele Paneli (90 kişi) verildi.

 • ASUMA ile birlikte TBMM Çocuk İstismarı’nı araştırma komisyonuna rapor hazırlandı, kamuoyu ile paylaşıldı ve dernek başkanı Prof. Dr. Oğuz Polat tarafından sunuldu. (Mayıs 2016)

 • 30.05.2016 tarihinde Koruncuk Vakfı çalışanlarına ve gönüllülerine yönelik eğitim çalışması (40 kişi) yapıldı.

 • Dernek başkanı Prof. Dr. Oğuz Polat öncülüğünde ve ASUMA işbirliğinde “Çocuğun Cinsel İstismarında Rıza Kavramına Yönelik Rapor ve Dünyadan Örnekler” adlı rapor hazırlanıp kamuoyu ile paylaşıldı. (21 Kasım 2016)

 • 16.12.2016 tarihinde Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi (9-10. Sınıf öğrencilere yönelik) (150kişi) istismar paneli verildi.

 • 13.01.2017 tarihinde İstek Kaşgarlı Mahmut Okulu (Ortaokul ve Lise) (350kişi) yönelik çocuk istismarı paneli verildi.

 • 23-25 Mart 2017 tarihlerinde MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile işbirliğinde 2. ULUSAL ŞİDDETİ ANLAMAK başlıklı bilimsel bir kongre düzenlenmiştir. (2 konferans, 5 panel ve 3 sözel oturumda; 24 sözel 33 poster sunumları yer aldı)

 • ICC’nin fonladığı proje kapsamında 3 ilde (Ankara, İzmir, Mersin) Çocuk Hakları Eğitim Projesi gerçekleştirildi. (Mart-Mayıs 2017)

 • AB, BM, Tubitak, MATRA, İsveç Konsolosluğu, İç İşleri Bakanlığı, BM Nüfus Fonu, BM Demokrasi Fonu, UEFA, Global Fund For Women kurumlarına proje başvuruları yapıldı. (3 yıl boyunca)

 • Kasım 2017 – Şubat 2018, “Çocuk Hakları Farkındalık Araştırması” ve “Suça Sürüklenmiş Çocuklara Toplumun Bakışı” başlıklı yönelik saha araştırması gerçekleştirildi.

 • Mart 2018, ASUMA işbirliğinde “Türkiye’de Çocuk İstismarı-2”Raporu” yayınlandı.

 • 17 Ekim 2018’de Bahçeşehir Üniversitesi’nde Çocuk İstismarı üzerine panel ve atölye gerçekleştirildi. (90 kişi)

 • Ekim 2018, Behçet Kemal Çağlar İlkokulu’nda velilere yönelik eğitim verildi. (90 kişi)

 • Kasım 2018, Maltepe Üniversitesi’nde Çocuk İstismarı ve Şiddet üzerine panel verildi. (120 kişi)

 • 5 Aralık 2018, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nde Akran Zorbalığı hakkında konferans gerçekleştirildi. (130 kişi)

 • 13 Aralık 2018, MEF Üniversitesi’nde “Çocuk İstismarına Çok Yönlü Bakış” paneli gerçekleştirildi.

İletişim

Email: imdatinfo@gmail.com

Phone: +90 (216) 

© 2020 Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği | Tüm Hakları Saklıdır |  Kişisel Verilerin Korunması | Çerezler