top of page

İMDAT-DERGİ

İMDAT derneği olarak hazırladığımız ve üç ayda bir yayınlayacağımız süreli yayınımız İMDAT-DERGİ ile şiddet hakkında farkındalığı geliştirmeyi, daha geniş ve büyük kitlelere ulaşmayı ama en çok da şiddet çalışmalarının akademik dilinden uzaklaşarak daha kolay okunur yazılarla konu hakkında olabilecek en geniş kitleye ulaşabilmeyi hedefliyoruz.

Dergi_Kapak_Sayi_1.jpg
bottom of page